Archive

Archive for the ‘55 dakikka’ Category

40 Saniyede Açılmayan Siteye Ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sabit ve cep telefonu ile internet hizmetlerinde ‘Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ni görüşe açtı.
Olcay Aydilek’in haberi

Operatörler ve servis sağlayıcılar, Kurum tarafından belirlenen standartlara uygun biçimde hizmetlerini sunacak. Operatörler, 3 aylık dönemlerle BTK’ya konuya ilişkin rapor sunacak. BTK, işletmecilerce sunulan hizmet kalitesiyle ilgili raporların doğruluğunu re’sen ya da şikayet üzerine denetleyecek.

Operatörler, Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesini izleyen 6 ay içinde öngörülen standartları tutturmak zorunda olacak. Hizmet standartlarını yerine getirmeyen operatörlere, bir önceki yılki net satışının binde 3’üne varan tutarlarda para cezası kesilecek. Bu da operatör için milyonlarca lira ceza anlamına geliyor.

SABİT HAT EN GEÇ 6 GÜNDE BAĞLANACAK

Yönetmeliğe göre sabit hatlarda uyacağı standartlar şöyle olacak:

* Sabit telefon bağlatmak isteyenlerin talepleri en geç 6 gün içinde karşılanacak. Abonelik taleplerinin yüzde 99’unu 6 günde karşılamazsa ceza verilecek.

* Arıza oranı, toplam abonenin yüzde 5’inden fazla olamayacak. Arızanın yüzde 80’i bir günde karşılanacak.

* Yurtiçinde numara çevrildikten en geç 1.5 saniye içinde karşıdan çalma veya meşgul sesi gelecek.

* Yurtdışı aramalarda numara çevrildikten 2.5 saniye içinde telefon düşecek.

İNTERNET SAYFASI 40 SANİYEDE AÇILACAK

İnternet servis sağlayıcılarının kalite standardı da şöyle:

* İnternet kullananların yüzde 99’u başarılı bir şekilde oturum açabilecek. Oturum açmada 40 saniyenin üzerinde olanların oranı yüzde 5’i geçerse ceza uygulanacak.

* İnternete abone taleplerinin yüzde 95’i bir günde, yüzde 99’u 2 günde karşılanacak.

Cepte fatura şikayeti binde 5’i geçmeyecek

Yönetmelikle cep telefonu operatörleri için öngörülen hizmet kalitesi standartları ise şöyle:

* Aramaların yüzde 98’i başarıyla sonuçlanacak.

* Cep telefonuyla numara çevrildikten en geç 6 saniye içinde çalma sesi gelecek.

* Kısa mesajların yüzde 99’u başarılı bir şekilde karşıya ulaşacak. Bir kısa mesaj en geç 5 saniye içinde karşıya ulaşacak.

* Numara taşıma talepleri hemen karşılanacak.

* Müşteri hizmetleri arandığında en geç 30 saniyede yanıt verilecek.

* Abonelerin fatura şikayeti, toplam abonenin binde 5’ini geçmeyecek.

* Tüketici şikayetlerinin yüzde 80’i 24 saatte, yüzde 95’i 48 saatte çözülecek. Toplam şikayetin en az yüzde 95’i çözülecek.

Kaynak:
Haberturk

Advertisements