Archive

Archive for the ‘BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER’ Category

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ŞİFALI BİTKİLER

Balgam, normal şartlar altında, solunum yollarında, bir miktar bulunan sümüksü bir maddedir. ama, solunum yolları iltihaplanması sonucu, balgam miktarında ve renginde artış olabilir. Balgam söktürmek için, bazı şifalı bitkilerden faydalanılabilir.
TAŞ ANASONU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr kök konur, 10 dk bekletilir, 1 günde birkaç defada tüketilir. Balla içilirse yapışkan balgamı da çıkarır.
KARANFİL: Karanfil, sütle kay natılır, balla tatlandırılıp içilir.
SARIMSAK: 1 bardak süt içerisi ne 1 baş sarımsak konur, kaynatılıp süzülür, sütü sıcak olarak ya tarken yudum yudum içilir. Bir kaç gün devam edilir.
2 bardak suya, 25 gr ezilmiş sarımsak, 10 gr kekik konur, 1 bar dak kalıncaya kadar kaynatılıp süzülür, günde 4 defa 1 kaşık içi lir. Veya bir miktar su ile de içile bilir. Çocuklara 1 çay kaşığı su ile karıştırılıp içilir.
BESBAYE KÖKÜ: 1 bardak suya, 4-6 gr kök konur, 10 dk kaynatılır, 5-10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, günde 1 bardak içilir.
KARAMUK DİKENİ: 1 bardak suya, 4 gr kök veya kök kabuğu konur, 5-10 dk kaynatılır, 5-10 dk
GÜLSUYU: Gül suyuna ekmek ıslatılıp yenilir.
Gül kurutulur, toz haline getirilir, enfiye gibi buruna çekilir
(baştaki pis ve tuzlu balgamları aktırır).
KEKİK: 5 gr kekik, 5 gr sirke az miktarda tuz beraber içilir.
ZAMBAK SOĞANI: 1 bardak kaynar suya, 4 gr taze soğan ko nur, 10 dk bekletilir, günde 1 bardak içilir.
TERE TOHUMU: Tere tohumu su ve balla kaynatılıp içilir.
Taze bitki sıkılır, suyundan günde 1 bardak içilir.
Tere tohumundan toz halinde günde 3 gr şeker veya balla yeni lir.
SU ZAMBAĞI: 1 bardak kaynar suya, 2-10 gr kök konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Kökler toz haline getirilir, 30 gr bal şerbeti ile içilir.
BAYIR TURPU: Bayır turpu ren delenir, üzerine şeker konulur, 1 gece bekletilir, meydana gelen su dan günde 3 defa 1 kaşık içilir. Veya turp suyu balla tatlandırılıp içilir. (Tercihan yatmadan evvel içilmelidir).
1 kaşık bayır turpu suyu 1 kaşık balla yenilir.
TERMİYE: Termiye kavrulur, toz haline getirilir, 4 gr bal ve sıcak su ile şerbet yapılıp içilir.
ÇÖREKOTU: Çörekotu toz hali ne getirilir, 4 gr bal ve sıcak su ile şerbet yapılıp içilir.
KİMYON: Kimyon su ve sirke ile kaynatılıp içilir (balgamı kuru tur).
1 bardak kaynar suya, 4-10 gr kimyon konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Kimyon toz halinde günde 3-5 defa 0,5-1 gr içilir.
MERSİN MEYVESİ: 1 bardak kaynar suya, 4-6 gr meyve konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

Advertisements