Archive

Archive for the ‘akrabalık bağları’ Category

Akraba Evliliği

Aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesine akraba evliliği denir.

Akraba evlilği, genetik hastalıkların görülme sıklığını arttırmaktadır.Çünkü; aralarında akrabalık bulunan bireylerin genetik yapıları birbirine benzerdir.

Genetik bir hastalık taşıyan ailedeki akraba evliliklerinde, genetik hastalığı taşıyan genlerin bir araya gelme olasılığı artar.Bundan dolayı da; akraba evliliği yapan ailelerde genetik hastalığa sahip çocukların oluşma olasılığı, akraba evliliği yapmayan ailelere göre çok daha fazla olur.

Advertisements