Archive

Archive for the ‘Ayak Bileği Ağrısı’ Category

Ayak Agrilari ve Ayak Bilegi Agrisi

Ayak Ağrıları, Ayak Bileği Ağrısı

Araştırıcılar gelişmiş ülke insanlarının yaklaşık % 60-70’inin ayaklarının sağlıklı olmadığını ve ayak ağrılarından yakındıklarını göstermektedir. Bunun nedeni ayakların aşırı zorlanması ve ağır görevlerine rağmen ayaklara gereken ilgiyi göstermemektir.


Ayak ağrılarının % 90’dan fazlasını nedeni yapısal bozukluk­lar ve zorlanmalardır. Geri kalanı darbeler, iltihaplanmalar, do­ğuştan şekil bozuklukları ile damar bozukluklarıdır.
Ayakta ağrı meydana getiren hastalıklar şunlardır.

1- Ayak zorlanması
Normal bir ayağın uzun süre ayakta kalmayı gerektirecek iş­lerden (uzun yol yürüme, ayakta durma gibi) sonra bağlarında zorlanmalar olur ve ayakta ağrı ortaya çıkar. Tedavi ayağın din-lendirilmesi ve ilaç kullanılmakla mümkündür.

2- Ayağın şekil bozuklukları ve ayakta ağrı
Düz tabanlık ayakta en sık görülen yapı ve şekil bozukluğu­dur. Düz tabanlıkta ayağın taban kavsi azalmış yani ayak düzleş-miştir. Bu durumda ayağa binen vücut ağırlığı iyi dengelenemedi-ği ve iyi dağümadığı için bazı ayak kasları ve bağlarında yüklen­meler ve ağrı ortaya çıkar. Bu hastalar kısa süreli ayakta durma­lardan sonra dahi ayak ve bacaklarında ağrı olduğunu ifade eder­ler. Ağrı dönemde istirahat önerilir. Düz tabanlığın derecesine gö­re uygun tabanlık ve ayakkabı verilerek düz tabanlığa bağlı ağrı­lar giderilir. (ayak altı ağrısı)

Ayak tabanının normalden daha çukur olması ise daha nadir görülür. Bu durumdada ayağa fazla ve dengesiz yük bindiğinden ayakta ağrı olur.

Ayağın genellikle doğuştan olan içe veya dışa dönülük gibi şekil bozuklukları da ayak ağrısı nedenidir.

Ayak parmaklarında da zaman zaman şekil bozuklukları ola­bilir. Çekiç parmak, pençe parmak veya başparmağın içe dönüklü­ğü gibi parmak şekil bozuklukları da ayak ağrısı yapabilirler.

Yardımcı cihazlarla mevcut şekil bozukluğu asgariye indirile­rek hastaların şikayetleri giderilebilir.

3- Ayağın yangılı romatizmal hastalıkları ve ayak parmak ağrısı
Yangılı romatizmal hastalıkların çoğu ayak bileği ve ayak parmak eklemlerini etkiler. Bunların içinde ayak başparmağını çok sık olarak etkileyen gut hastalığının ayrı bir yeri vardır. Yan-gılı romatizmal hastalıklarde ayakta şişlik, kızarıklık ve hassasi­yet gibi yangı belirtileri vardır. Tedavi ilaç tedavisi şeklindedir.

4- Travmalar
Değişik sebeplerle ortaya çıkan ayağa yönelik darbeler da ayakta hafif veya ciddi şekilde zedelenmeye yol açarak ayak ağrı­sı yapabilir.

5- Diğer ağrı yapan nedenler ve ayak tabanında ağrı
Ayak damarları ile ilgili hastalıklar (damar sertliği, tıkanma vb.) ayak kireçlenmeleri ve topuktaki şekil bozuklukları ve topuk kireçlenmeleri ile topuk kirişi hastalıkları da ayak ağrısı nedenleri içindedir.

Ayrıca ayakkabı ile ilgili bazı sorunlarda ayak ağrısı yapabi­lir. Uygun olmayan dar, yüksek topuklu ve sağlıksız ayakkabılar­da ayak ağrısı yapabilirler.

Advertisements