Archive

Archive for the ‘Çene Ağrısı ve Çene Kemiği Ağrısı’ Category

Cene Agrilari ve Cene Kemigi Agrisi

Çene Ağrısı ve Çene Kemiği Ağrısı

Çene ekleminde ağrı oluşturan bazı hastalıklar şunlardır.

a- Travmalar: Çene eklemine rastlayan hafif veya şiddetli darbeler çene ekleminde bozulmaya ve ağrıya yol açabilir. Ağrı bazen darbelerden hemen sonra bazen de ileri dönemlerde ortaya çıkar.


b- Çene ekleminin yangılı romatizmal hastalıkları: Yangılı romatizmal hastalıklar bazen çene eklemini etkileyebilirler. Bun­ların içinde çocukluk romatoid artriti en önemlisidir. Romatizma, çene ekleminin yapısını bozarak eklem hareketlerinde sınırlılık ve ağrıya yol açar.

c- Çene eklemi kireçlenmesi: Yaşlanmaya bağlı olarak veya doğumsal olarak oluşan çene ekleminin yapı veya şekil bozuk­luklarına bağlı olarak çene ekleminde kireçlenme görülebilir. Ba-zende çene eklemine rastlayan darbelerden sonra kireçlenme geli­şebilir. Sebep ne olursa olsun çene eklemi kireçlenmelerinde çene ekleminin açılması zorlaşır. Özellikle ilk hareketler zor ve ağrılı­dır. Bir süre çene hareket ettikten sonra eklem hareketleri açılır ve ağrı azalır.

d- Doğumsal yapı ve şekil bozuklukları ve çene kulak ağrısı: Çene ekleminin do­ğumsal yapı bozuklukları sonucu tekrarlayan çıkıklar olabilir. Çı­kıklar bazen kolayca yerine gelebilir. Bazende gelmez. İleri dö­nemlerde eklemde kireçlenme gelişebilir.

e- Çene eMeminin iltihaplan ve tümörleri, çene altında ağrı: Çene ekleminin il­tihaplanmaları ile iyi ve kötü huylu tümörleri de çene eklemini et­kileyerek ağrılara yol açabilir. Tedavi çoğu zaman cerrahidir.

f- Kulak iltihapları ve çenede ağrı: iç kulak veya orta kulak iltihapları da ba­zen çene eklemi ağrısı şeklinde zannedilebilir.

g- Hekimlerin yanlış müdahelesi sonucu da bazen çene ekle­mi zedelenebilir. Özellikle kulak, burun, boğaz ameliyatlarında çene eklemi zarar görebilmektedir. Zarar gören eklemde ileri dö­nemlerde kireçlenme gelişir.

Advertisements